Průmyslový park Ostrov nad Ohří – Areál B
Zákazník:
Industrial Center CR 4 s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8 – Karlín, 186 00
Druh stavby:
Objekt výrobní a skladovací haly, infrastruktura, cyklostezka
Doba výstavby:
11/2022-09/2023 ( 10 měsíců)
Umístění:
Ostrov u Karlových Varů, k.ú. Dolní Žďár
Velikost:
19 357 m2

Looking for a reliable partner who can help you with a project like this?