Certifikáty

Přehled získaných certifikací

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

do 6/2026

Management kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

do 6/2026

Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

do 6/2026