Certifikáty

Přehled získaných certifikací

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

do 6/2023

Management kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 pro generální dodávku staveb

do 6/2023

Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 EMS pro realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství

do 6/2023