Integrovaná politika

POLITIKA IMS (THE IMS POLICY) SPOLEČNOSTI KAJIMA CZECH DESIGN AND CONSTRUCTION S.R.O.

Společnost Kajima Czech Design and Construction s.r.o. se zabývá jako generální dodavatel staveb jejich výstavbou, rekonstrukcí a projektovou činností ve výstavbě.

Politika IMS (integrovaného systému řízení) je zavedena na podporu uplatňování systému managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti o ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018. Stanovisko vrcholového vedení je, že řízení kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti práce je nejzákladnější součástí řízení celé společnosti.

Politika IMS stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality provedeného díla a zajištění maximální spokojenosti zákazníků.

 • Kvalita pro nás znamená uspokojení požadavků, potřeb a očekávání našich zákazníků. Spokojenost zákazníka je pro nás ukazatelem kvality naší práce. Na naplňování kvality námi poskytovaných služeb se podílí každý zaměstnanec.

 

 • Zabezpečení vysoké kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví a poškozování životního prostředí. Prevence vzniku úrazů a poškození zdraví je pro nás absolutní prioritou stejně jako prevence znečištění a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Šetrné zacházení se zdroji, předcházení vzniku a minimalizace odpadů patří k našim zásadám!
  Plnění legislativních požadavků a dalších povinností v uvedených oblastech je nezbytné minimum, podpořené postupným zaváděním požadavků KTMS (Kajima Total Management System), které posunují IMS na vyšší úroveň.

  • Udržujeme otevřenou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci…). Zaměstnanci se podílejí na projednání a spoluúčastní se na řešení záležitostí pro zlepšování systému BOZP.

   

  • Chceme být spolehlivým partnerem a první volbou našich klientů.

  Cílem je předávat dílo bez závad, v souladu s právními a technickými předpisy a jinými požadavky a zároveň tyto požadavky aplikovat do chodu celé společnosti.

  Chceme trvale snižovat počet reklamací.

   

  V intencích shora uvedených oblastí IMS, řízení a výkonnost společnosti neustále zlepšujeme s cílem zároveň prohlubovat povědomí u všech zaměstnanců společnosti o všech aspektech našeho podnikání.

   

  V Praze dne:  11.9.2022

  Atsushi Matsukawa

  Prezident, Generální ředitel a jednatel společnosti